Realizare Terenuri Sportive

Nivelarea grosieră a terenurilor de sport (tenis, fotbal, volei, golf, etc.) se realizează cu utilaje, iar nivelarea fină se realizează manual. La ambele metode de nivelare folosim tehnologii moderne: aparate de măsură a distanţelor prin GPS, lasere de nivel cu rază mare de acţiune etc.

Suprafeţele de joc pot fi realizate din iarbă însămânţată, rulouri de gazon, zgură, asfalt, gazon artificial, regupol (sau covoare gen cauciuc) cu turnare pe loc sau derulare pe suprafaţa terenului. Pentru îngrădirea terenurilor de sport şi accesul în interior folosim confecţii metalice (stâlpi, rame, plase, porţi de acces) preasamblate şi montate prin îmbinări fixe sau demontabile la locul destinat prin proiect.

Eco Garden Construct oferă rulouri de gazon prefabricate pentru terenuri sportive, în suluri de dimensiuni standard (cu o lăţime de 40 cm şi o lungime de 250 cm) sau de dimensiuni mari (cu o lăţime de 60-120 cm şi lungimi care pot ajunge 10-15 m), cunoscute şi sub denumirea de big roll. Mai rar sunt comercializate covoarele de iarbă de transplantat în formă de bucăţi dreptunghiulare. Sulurile de dimensiuni mici oferă avantajul de a putea fi manipulate manual şi de a fi potrivite sădirii suprafeţelor mici şi în formă neregulată. Big roll-urile necesită o mecanizare specifică atât în faza de colectare, cât şi în faza de aplicare, dincolo de o pregătire crescută a operatorilor. Mecanizarea operaţiunilor prezintă două avantaje mari:

• reduce implicarea fizică a operatorilor;

• generează o capacitate crescută a orelor de lucru echivalentă a manoperei utilizate;

Avantajele big roll nu sunt doar în favoarea operatorilor: utilizatorii finali pot, de fapt, să beneficieze de o pajişte de calitate superioară datorită prezenţei nesemnificative a liniilor de sutură, a zonelor disecate şi căilor reduse de penetrare pentru ierburile infestante. Prin amplitudinea şi regularitatea lor, suprafeţele sportive valorifică în mod deosebit sulurile de dimensiuni mari şi pe lângă o instalare mai rapidă, aspectele cele mai apreciate sunt stabilitatea crescută a stratului de pământ în cazul utilizării precoce şi prezenţei minore a liniilor de sutură, care pot constitui puncte de discontinuitate şi obstacol pentru joc. În cazul covoarelor de iarbă sportive, capacitatea de absorbţie şi eliminare a apei oferă posibilitatea de continuare a jocului în caz de ploaie, motiv pentru care construirea acestor suprafeţe se bazează pe realizarea profilurilor permeabile sau a liniilor de drenaj. Pentru ambele soluţii este importantă folosirea materialelor nisipoase în măsură să garanteze o viteză crescută de infiltrare a apei; prezenţa particulelor fine de teren (nămol sau argilă) între matriţele nisipoase a sistemelor de drenare compromite grav capacitatea lor de infiltrare a apei şi din acest motiv trebuie luate măsuri de precauţie semnificative pentru ca nisipul să nu fie contaminat de teren în nici într-una dintre etapele construcţiei sau întreţinerii.

Covorul de iarbă în suluri include de obicei o cantitate de teren care provine din locul de creştere. Când prezenţa unui astfel de material nu este tolerată, puteţi recurge la covorul de iarbă crescut pe un substrat nisipos sau se pot folosi covoare în suluri spălate, din al căror conţinut pământul a fost în prealabil îndepărtat prin spălare cu apă.


Servicii
// // //